Sandwichelement – vägg- och takelement. Brandbeständiga, isolerade och täta sandwichelement för ytter- och innerväggar. Täta och isolerade sandwichelement för tak.